Procesfilosofi – Processens udvikling og frembringelser

positive

Processen går sin gang i mellemøsten.Vi er vidner til et historisk processuelt forløb midt i dets skabelse. Alt er nemlig indlejret i et tidsforløb og i løbet af et tidsforløb folder en proces sig ud. I en proces skabes, frembringes og udvikles et eller andet over et kortere eller længere forløb.

I procesfilosofien er det “nutiden” der er det centrale. Men nutiden er altid en nutid i forhold til en fortid – og nutiden har en åben karakter. Dens fremtid er altid åben. Nutiden kan ikke forstås adskilt fra dens fortid eller dens fremtid, det samme gælder for fremtiden og fortiden, disse er heller ikke fraskilt fra nutiden.

Man kan ikke undslippe tidsånden der er i tiden (nutiden). Vi er altid indlejret i en bestemt tid, og man har denne tids subjektive syn på fortiden/historien og en kommende fremtid, set ud fra den nutidige tidsånd. Nutiden kan betragtes som det evige foranderlige og omskiftelige – Alt kan ske. Vi kan ikke se udover nuet.

Den nye fremtid har også et nyt forhold til den nutid “der er her lige nu”, og fremtiden et nyt forhold til fortiden ud fra nutidens foranderlige nutid. Tiden, især nutiden befinder sig i et konstant flux, og er altid et flyende nu, et evig flydende nu. Se indlæg om procesfilosofi – Om flux og det flydende

Det flyende nu er altid i bevægelse væk fra en fortid og altid flyende mod en ny fremtid. Nutiden er en konstant foranderlig og omskiftelig størrelse, det er et evigt skiftende nu, hvor hvert øjeblik altid står i forhold til en ny fortid af det forhenværende og en ny fremtid af det kommende.

I procesfilosofi kan man ændre fortiden, fordi fortiden forholder sig altid til en ny nutid. Tænk på hvordan vores holdninger til fortiden har ændret sig. Hvordan dømmer vi nutiden om 10 år? Fortiden kan ændre sin karakter og det samme gælder med fremtiden. En ny fremtid med åbne muligheder er hele tiden omskiftelig i forhold til en skiftende nutid. Fremtiden findes faktisk som sådan ikke, da den ikke er skabt endnu. Men fremtiden skabes i nuet.

Så en proces er et tidsforløb. Alt udvikles gradvist over tid. Intet er der bare til at begynde med. Man kan sige det sådan, at der ikke fandtes celler og dna fra starten af Big Bang – Disse elementer udvikles senere hen. Man kan ikke springe udviklingstrin over i en proces. Tingene skal gå den gang, som det nu engang skal gå.

I processen det at lave lasagne er der følgende stadier. Alle stadier er en del af en samlet helhed eller et færdigt produkt, eksempelvis den færdiglavede lasagne. Fjerner man et trin i processen og lasagnen forsvinder og er ikke mere lasagne. I en hvilken som helst proces, kan man ikke springe udviklingstrin over, alle stadier har sin funktion, alle trin er lige så vigtige i det processuelle forløb.

Lige nu foregår der en masse ‘processuelle udviklinger’ verden over. Tænk på hvad der sker ‘lige nu’ i mellemøsten. I denne proces af forandring er mange muligheder åbne og fremtiden er åben. Hvad det udvikles til med revolutionerne vides ikke helt. Processen har stadig en åben karakter og er under udvikling. Men et udviklingsforløb er sat i gang. Man kan ikke skabe en revolution og omvæltning på et minut. Ting tager sin tid. Der er nemlig trin og stadier i en proces, som skal gå sin gang.

Vi er vidner til en historisk udviklingsproces i mellemøsten. Denne proces er omskiftelig og dets resultater og følger er i skrivende stund ukendte. Men da alt skal anskues processuelt, var det uundgåeligt at en forandring skulle indtræffe på et eller andet tidspunkt.

En proces indeholder altid en ukendt faktor. Vi kan beskrive verden i processuelle termer og beskrive hvad der sker og udvikles i processen. Vi kan godt beskrive processen fra larve til sommerfugl, men der altid en ukendt faktor i processen, at ting kan udvikle anderledes end forventet. Det kan være at processen bliver stoppet undervejs, at larven ikke udvikles til en sommerfugl fordi den bliver trådt på. På samme måde ved vi ikke lige helt, hvordan det udvikles med begivenhederne i mellemøsten.

Processen er åben og vi må se hvad der sker. Ting ændrer sig og hvad de udvikler sig til er svært at sandsynliggøre. Processen forsætter nemlig, det er en åben proces, som i en forstand er uuafsluttet og ukomplet, der er altid plads til modifikationer.

Revolution betyder omvæltning og omvæltning er forandring (en proces). Se her for Procesfilosofiske foredrag

2 thoughts on “Procesfilosofi – Processens udvikling og frembringelser

  1. Du skriver: “Man kan ikke undslippe tidsånden der er i tiden (nutiden)”. Jeg kom i den forbindelse til at tænke på, hvorledes du og procesfilosofien ser på mulighederne i mulighederne for at påvirke sin egen fremtid? Er det hele forudbestemt eller kan mennesker i procesfilosofiens optik påvirke sin egen fremtid?

    1. Det er et rigtig godt spørgsmål. Selvfølgelig kan vi påvirke vores egen fremtid gennem hvad vi gør her i nuet, men vi kan ikke på forhånd vide hvad konsekvenserne af vores handlinger vil blive fordi det hele er en udviklingsproces. Processer har en åben karakter og vi kan ikke vide hvordan tingene helt udfolder sig. Tidsånds begrebet kommer fra filosoffen Hegel (Zeitgeist). Sokrates ændrede filosofien efter hans død og ændrede dermed tidsånden til noget nyt. Men man kan ikke forudse hvornår en “ny” Sokrates skikkelse træder frem i dagens lys og ændre noget. Det hele er en proces og engang i mellem kommer ændringer til, nå vi handler anderledes og andre gange ændrer det ikke noget særligt.
      Men vi kan påvirke vores fremtid da vi selv er medskabende væsener i processen. Individet, samfundet osv. er selvfølgelig medskabende dele i den historiske proces, men hvordan det helt udvikles er ukendt, fordi vi ikke er forudbestemt (determineret) til noget substantielt. Det er det der er det særlige ved at anskue alt i en procesorienteret forståelsesramme. Historien er under udvikling og en del procesfilosoffer mener ligesom Hegel, at den er en fremadskridende proces, altså at historiens gang er progressiv. Mens andre mener, at det sagtens kan vise sig at gå galt i processen og at historien muligvis ikke er fremadskridende positiv. Jeg hører personlig til dem der mener, at historiens gang til dels er en progressiv udvikling i en positiv retning.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s