Hvad er filosofi og filosofiske spørgsmål?

Filosoffer beskæftiger sig med mange forskellige emner, så som etik, moralefilosofi, eksistentielle spørgsmål, politisk tænkning, tanker om gudsbegreber og livets oprindelse. Det er kort sagt de STORE spørgsmål som filosofferne beskæftiger sig med. Jeg vil gerne være med til at aflive myten om, at filosofi skulle være tørt og kedeligt. Det kan faktisk være underholdende og lærerigt.

Det er velkendt at starte med selve ordet filosofi, som kommer af det græske philosophia – det betyder noget i retning af kærlighed til visdom eller kærlighed til indsigt/viden. Filosofien begynder i det gamle Grækenland. Mange tror, at det hele begyndte med den berømte Sokrates, men faktisk begyndte filosofien før Sokrates og disse filosoffer kaldes for præ-sokraterne. Det hele startede med Thales for ca. 600 år før vores tidsregning.

Filosofien begyndte med en undren over verden og det at stille spørgsmål ved verden. Thales søgte ikke svaret hos guderne. Thales undrede sig over spørgsmål om verdens beskaffenhed. Hvad består den af? Ja hvad er verden? Thales mente, at verden var udgjort af vand. Alt er vand. Thales så, at alt havde væske i sig, som f.eks. at dyr og mennesker har blod. Der findes vand alle steder, havet, søerne, floderne, vandfald osv. Thales så at vandet faldt fra himlen i form af regn, han fandt væske i den fugtige jord. Filosofferne efter Thales fandt hver især deres version af hvad verden består af. F.eks. at alt består af matematiske tal, eller at alt er udgjort af noget de kaldte atomer (Altså bittesmå udelelige dele).

Grunden til, at mange mener at filosofien begyndte med Sokrates, det var fordi at han ikke bare stillede spørgsmål om verden beskaffenhed, men han stillede spørgsmål om den menneskelige verden. Spørgsmål så som hvad er det gode? Hvad er retfærdighed?

Sokrates er berømt for at bruge en jordemodermetode (Den maieutiske metode) Tanken er at hjælpe den anden med at “føde” de tanker vedkommende bærer på, er svanger med. Mennesket bærer sandheden i sig som det skal lære at kende, og det skal selv opdage den. Sokrates var en slags første protreptiker og praktiserede protreptik. Jeg benytter også protreptik i mine filosofiske samtaler. (KLIK HER)

Det hele begyndte på en måde først med Sokrates elev Platon. Platon brugte Sokrates som et talerør i mange af hans berømte dialoger. Sokrates skrev ikke selv noget ned og Platon er den første filosof hvis værker er bevaret. Så det vi kender til Sokrates, det kender vi primært fra Platon. Platon havde ligeledes en elev, som har høstet stor historisk berømmelse – Nemlig Aristoteles.

Men filosofiens historie begyndte som sagt i det gamle Grækenland og den forsætter den dag i dag. Det handler om tankens virke og den menneskelige forståelse. Filosofi har præget vores kultur med tanker om etik – altså moralske spørgsmål, så som hvad vi bør eller ikke bør gøre? Hvad er rigtig og forkert i moralske sammenhæng, f.eks. er det virkeligt forkert af slå ihjel? Kan man lave universelle moralske love, der gælder for alle? Er vi alle ikke bare en flok egoister? Spørgsmål som disse hører under det man kalder for praktisk filosofi.

Under disciplinen praktisk filosofi findes også en politisk filosofi, som omhandler politiske og statsmæssige spørgsmål. Hvad er den ideelle stat? Hvad er en retfærdig stat? Hvad er lighed? Kan man politisk skabe et utopisk samfund?

Filosofi beskæftiger sig også med erkendelsesteoretiske Spørgsmål. Spørgsmål om viden generelt, f.eks. Hvad vil det sige at forstå noget? Hvad mener vi ved at forstå? Kan vi overhovedet forstå noget? Findes der sandheder? Er det rigtige sandheder?

Inden for filosofien findes også en videnskabsteori. Det er en undren over videnskabens grundlag. Spørgsmål som: Beskæftiger videnskaben sig med en eksakt videnskab? Har videnskaben mangler? Arbejder videnskaben virkelig med fakta som man ikke kan tvivle på?

Metafysik har været en stor del af filosofien siden dets begyndelse. Metafysik er spørgsmål om det værende, hvad er verden overhovedet for noget? Hvordan hænger den overordnet sammen? Hvad består den basalt set af?

Filosofi kan også være spørgsmål om forholdet mellem vores krop og vores sind. Hvad er tanker? Kommer de fra hjernen? Er vores sind og tanker noget der er adskilt fra vores fysiske krop? Hvordan fungere vores bevidsthed? Har vi overhovedet en bevidsthed eller fungerer vi mere automatisk? Eller hvordan er dyrs bevidsthed anderledes end vores? Har dyr bevidsthed? Alle disse spørgsmål ligger inden for kategorien bevidsthedsfilosofi.

Dette er hvad filosofi dækker over og hvad den beskæftiger sig med. Velkommen til filosofien. Nogle mener at filosofien på mange områder er død og ikke rigtigt kan bruges til noget nu – især efter at videnskaben for alvor er slået igennem. I sin tid fandtes videnskaben ikke, men der fandtes filosofien og en del af filosofferne var ligesom moderne tiders videnskabsfolk. De forsøgte at forklarer verdens fænomener på en naturlig rationel og fornuftig måde – og var med til at skabe den moderne videnskab.

Men hvad kan filosofien bruges til efter min mening? For mig handler det om en ‘undren’ og det at stille spørgsmål ved verden, som f.eks. Spørgsmål om verdens beskaffenhed. Hvad består den af? Hvad er verden overhovedet? Hvad vil det sige at forstå noget? Kan vi overhovedet forstå noget?

Viden og visdom er for mig at se ikke det samme. Forståelse og viden er heller ikke det samme. Filosofi handler om at forsøge at forstå den verden vi lever i. Alle de gamle spørgsmål som de græske filosoffer stillede sig selv, de er ligeså relevante i dag efter min mening.

Se video her: Hvad er filosofi lavet af Procesfilosoffen.

4 thoughts on “Hvad er filosofi og filosofiske spørgsmål?

 1. Når jeg læser dette tænker jeg, at filosofferne har prøvet at lave orden og systemer på store og små spørgsmål om livet, verden og livet i verden. Men hvordan forholder filosofferne sig til den rationalitet de forsøger at skabe? Hvordan stiller de sig overfor den ‘sandhed’ de selv konstruerer i forhold deres forsøg på at problematisere eller diskutere universale løsninger og svar?

 2. Hej Louise

  Mange tak for dit spørgsmål – det er et rigtigt godt spørgsmål.
  Det var ikke alle filosoffer der søgte at skabe et rationelt system ud fra fornuften og det rationelle. Mange moderne filosoffer er skeptiske over for systemer.
  Der var også dem man kalder for empiristerne, de mente at det er gennem ‘empirien’ altså sansedata (vores sanse erfaring) at vi kan få indblik i verden. Men vores sanser kan til tider snyde os mente mange, så en del filosoffer er også skeptiske over, om vi overhovedet kan bruge empirien og fornuften til at finde universale løsninger og svar på det hele. En del mener også som du skriver at ‘sandheden er konstrueret til dels’. Det kaldes konstruktionisme – Det handler om, at det vi kalder «virkeligheden», «sandt» og «rigtigt» er formet og fortolket af mennesket i og med dets deltagelse i sociale sammenhænge. Virkeligheden er med andre ord konstrueret.
  Der findes inden for filosofi en meta epistemologi ( altså en meta erkendelsesteoretisk filosofi) Der forsøger man, at filosofere over hvad der ligger bag vores erkendelser og hvad er erkendelse, viden og forståelse?
  Et meget stort spørgsmål i filosofien er også – om der findes universale sandheder? Kan vi kun opnå begrundede formodninger i forhold til vores viden om noget? Og i så fald hvor meget er de formodninger begrundet?
  I filosofi findes der ikke noget let eller kort svar på noget. Prøv at se mit blog indlæg om ‘ Videnskab og filosofi’.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s