Mine 5 yndlings filosoffer

Hvis jeg skal nævne mine 5 yndlings-filosoffer, så bliver det ikke en rangeret list efter hvem der er bedst. Der vil jeg simpelthen ikke kunne vælge så præcis. – Det er for svært, men her er min 5 yndlings-filosoffer efter en vilkårlig liste:

  1. Alfred North Whitehead (1861 – 1947)
  2. Platon ( 427 – 347 fvt.)
  3. Jean-Paul Sartre ( 1905 – 1980)
  4. Aristoteles (384 – 322 fvt.)
  5. Diogenes (412 – 323 fvt.)

Der flest af de gamle græske filosoffer på denne liste. Hvis du ønsker, at vide mere om baggrunden for denne liste og hvorfor jeg har valgt som jeg har gjort, så se videoen her: