Den dag jeg dræbte fluen.

Den anden dag kom jeg til at slå en flue ihjel og dette satte gang i en masse filosofiske tanker. Her er scenariet som det tog sig ud: En flue på min kontor flyver febrilsk imod vinduet og laver en kraftig irriterende summe-lyd.

Endvidere kan mit vindue ikke åbnes, kun et mindre vindue over det store vindue som fluen flyver mod kan åbnes. Men jeg forsøger med en avis, at vifte efter fluen og få den til flyve op til det mindre vindue, som står helt åbent på grund af det varme sommervejr. Fluen er upåvirkelig og kan bare ikke lokkes /- forstå at den skal flyve op til mindre vindue og flyve ud i friheden.

I stedet flyver fluen febrilsk rundt i det store vindues hjørner (altså det vindue der ikke kan åbnes). I irritation og frustration over ikke at kunne lære /hjælpe /påvirke fluen til at flyve lidt tilbage og danne overblik over dens situation og indse ”hov jeg kan flyve ud her oppe” slår jeg fluen ihjel med et slag med avisen.

Fluen fald ned til vindueskarmen og jeg så den stadig levede, da dens ene vinge viftede. Jeg tog med to fingre fat i denne ene vinge og smid fluen ud af vinduet som var åbent. Fluen landede på den udvendige vindueskarm udenfor.

Her kunne jeg se at den lå og led (tror jeg) og dens hoved vendte hen imod mig mens jeg betragtede den gennem vinduet. Her blev ramt først lettet følelse af ”ha ha – så kan du lære det dumme flue” til en pludselig følelse af anger og jeg begyndte derfor at filosofere over de eventuelle moralske perspektiver i slåen ihjel af fluen.

Følgende filosofiske spørgsmål meldte sig på banen: Var min handling forkert moralsk set? Skal en flue straffes fordi den er ”dum” og ikke formår at tænker sig bedre ud af sit vinduesdillema?

Jeg vil dele følgende op i praktisk overvejende del og en filosofisk perspektiverende del.

Praktiske overvejelser som er relevante: Var fluen en døgnflue og ville være død inden relativ tid? (Da jeg slog den ihjel var det eftermiddag og ikke langt fra aften hvor døgnfluerne dør hen).
Ville fluen dø ved vinduet alligevel, fordi den kan formå at vende om og finde andre udveje? Hvor tit finder man ikke døde fluer i vindueskarmen på grund af dette og ville dette også have været enden på fluen hvis jeg ikke havde slået den med avisen?

Praktiske svar: Hvis jeg ville kunne jeg finde ud af om det var en døgnflue ved læse / google informationer om døgnfluer og finde ud af det.
Jeg kan ikke vide hvad der ville ske hvis jeg lod fluen være vinduet. Jeg kender ikke fremtiden og ved ikke om fluen ville vende om eller om det ville lykkes den at finde vinduet som var åben. Dette er rene spekulationer.

De filosofiske perspektiver: Døgn flue eller ikke døgn flue, så handler det om kvaliteten af liv og ikke kvantiteten af liv. For en døgnflue er et døgn langt tid og dens kvantitet af en time kan være tilstrækkelig for den og dette skal jeg ikke være herre over.

Jeg ved ikke om fluer har bevidsthed i en eller anden form og at de i en eller anden form kan føle smerte. Jeg ved ikke om fluer skal sammenlignes med organisk mekanik som fungerer automatisk uden noget form for subjektiv vilje / ånd / bevidsthed. Jeg kan ikke forstå hvad fluen er?

En kat kan jeg forstå. En kat mener jeg har bevidsthed om sig selv og sin egen smerte. Jeg kan se i kattens øjne, hvis den lider overlast eller er i smerte. Jeg finder det forkasteligt og moralsk forkert at slå en kat ihjel fordi den skulle lave en irriterende lyd ala fluen. (Der findes da også heldigvis menneskeskabte love vedrørende dyremishandling, men der findes ingen vedrørende insekter). Insekter regnes da heller ikke for dyr og man siger jo også dyr og insekter.

Men bare fordi jeg ikke forstår fluen eller ved ligesom med katten, at den har bevidsthed om egen smerte; kan jeg så dræbe den, hvis jeg lyster og finder den irriterende?

Kan jeg dræbe liv som jeg ikke forstår og finder belastende eller irriterende? Nej det mener jeg ikke. Jeg vil heller ikke dræbe en fugl fordi den vækker mig med en irriterende morgensang. Jeg mener, der skal være plads til alle også dyrene, det er vores allesammens planet. Men det er vel også fluens planet? Og den har vel også krav på at være her?

Ville jeg desuden dræbe en person fordi jeg fandt personen belastende og irriterende? Nej, selvfølgelig ikke og jeg vil i sådan en handling blive opfattet som en afvigende psykopatisk person.
Men skal vi ikke have respekt for alt liv? Også fluens?

I mine filosofiske overvejelser over drabet på fluen, da må jeg sande at jeg anger handlingen og finder den filosofisk moralsk forkert. Men jeg bryster af med, at handlingen ikke er ligeså moralsk forkastelig som det at dræbe et andet menneske eller en kat af samme grund.

Men, har jeg ret i dette? Jeg filosofere videre…

En videre filosofiske hovedpine kan man få, hvis man gør sig tanker om planter er liv og har krav på samme liv som fluen, dyrene og mennesker?

Slut for denne gang.

400px-Musca_domestica_Portrait