Filosofi og dinosaurerne (Dinosaurernes lidt uddøde filosofi he he)

cover

Hvad har Dinosaurerne med filosofi at gøre?

Tja, … hvis dinosaurerne har eksisteret millioner af år før os, så burde vores filosofi have at gøre med netop det faktum, at en udvikling på planeten Jorden har fundet sted – længe før der overhovedet var et begreb kaldet “filosofi” eller mennesker, som opfandt et begreb som den af “filosofi”.

Lad mig blot give her et hurtigt overblik over evolutionen/udviklingen af dyr her på jorden:

Det startede med den kambriske eksplosion af liv i ur havet omkring 540 millioner år siden. Det hele startede altså med simple livsformer i havet. I urhavet udvikles mere og mere komplekse former for liv, fra encellede organismer til de såkaldte invertebrate livsformer.

I løbet af de geologiske perioder Kambrium og Ordovicium går udviklingen fra hvirvelløse dyr (invertebrate) til de første fisk. Disse fisk er de første vertebrater, altså organismer med en indkapslet knoglestruktur ligesom os mennesker.

I løbet af Devontiden for ca. 416 -359 millioner år siden kravler de amfibiske padder op på landjorden. Herefter udvikles padderne langsomt til krybdyrene. Krybdyrene udvikler sig med tiden til dinosaurerne, og dinosaurernes tid her på jorden strækker sig over ca. 170 millioner år og over tre geologiske perioder (trias, jura og kridttiden).

Først ved K/T masseudryddelsen i kridttiden for ca.65 millioner år siden uddøde dinosaurerne. Efterfølgende kunne pattedyrenes udvikling tage fart. Pattedyrene havde latent udviklet sig side om side med dinosaurerne, men gemte sig på daværende tid i huler og var primært meget små i deres størrelse. De første oprejste menneskeaber kom for ca. 3 millioner år siden og udviklede sig til Homo Sapiens – det oprejste menneske.

Nu kan vi begynde at filosofere ud fra et grundlag om, at der har foregået en såkaldt evolution (udvikling) af dyrearterne her på denne jord!

– Hvis du altså ikke tror på evolutionen – kan du altid prøve ‘kreationalisme’som mener, at dinosaurerne levede sammen med mennesker for ca. 6000 år siden – og dinosaurerne forsvandt, fordi Noah ikke havde bragte dem med i Arken. Men du må have “Held og lykke med at tro på det hvis du synes”. (Griner højtlydt).

Men, hvis du filosofisk vil affinde dig med det faktum, at en evolution har fundet sted her på jorden – Så komme du til at have sjovt med nogle filosofiske overvejelser.

Mange filosoffer tager ikke evolutionen og dinosaurer alvorligt nok. Husk – De vandrede rundt her på jorden i omkring 170 millioner år i forhold til menneskets relative kort tid på denne jord.

Hvorfor er vi mennesker mere vigtige? Hvorfor er forhistorien meget, meget længere end menneskets historie?

Byrden for filosoffen er, at forklarer, hvorfor mennesket er så vigtigere end alle de dyr, der levede før os? som f.eks. dinosaurerne? Kan du give et godt eksempel, hvad mennesket nogensinde har gjort, der var bedre i det lange løb? Har mennesket skabt et bedre sted på jorden end dinosaurerne? Vil mennesket også uddø eller udvikle sig til noget andet?

Hvis du tror, at dinosaurer uddøde på grund af et specifik årsag, måske fordi at pattedyrerne og dermed mennesket skulle tage over og blive den sande hersker af jorden – hvilket var, hvad der var meningen hele tiden af det skulle være.

Så vil filosoffer nemlig sige, at du tror på determination. Determination er, at du mener, at tingene sker på grund af nogle på forhånd bestemte eller et planlagte design/plan/hændelsesforløb. – Dette er ikke langt fra at tro på en Guds plan for resultatet/udfaldet af det hele.

Nogle filosoffer og filosofier vil altid forklare, at dinosaurerne uddødede, fordi at dinosaurerne ikke var så vigtigt i det lange løb og forsvandt, så noget bedre ligesom MENNESKET kunne udvikle sig fra pattedyrenes rænker.

Men der findes også filosofier, der ikke tænker deterministisk og har ingen problemer med tanken om evolution, og at evolutionen selvfølgelig ikke færdig endnu… Den bedste filosofi at forklarer, hvorfor dinosaurerne levede og udviklede sig til fuglene er faktisk procesfilosofi. Læs om procesfilosofien i andre af mine blogindlæg her på procesfilosofi.dk

Men det er vigtigt at huske, at filosofien ikke var til stede ved begyndelsen af evolutionen, men er et produkt af en tidsmæssig processuel udvikling.
Evolutionen er et mønstereksempel på en årsags sammenhængende relationel sammenhæng mellem fortiden, nutiden og den kommende fremtid.

Så hvis du praktisere filosofi, skal du altid have på baghovedet, at “Hey, der var dinosaurer en gang her på jorden … de var vigtige her på jorden i millioner af millioner af år. – Så min filosofi må hellere affinde sig med det FAKTUM, og spørge sig selv; hvorfor er mennesker mere særlige og signifikante end dinosaurerne/dyr?

Eller var dinosaurerne lige så vigtige som os mennesker i deres egen tid, og at ideen om *LIV uanset i hvilken form det er i, – er hvad der er vigtigst i det lange løb.

Så hvorfor tror DU at dinosaurer uddøde? Hvis du tænker ud fra et filosofisk perspektiv?

Se film nedenunder, som jeg har lavet netop om denne ovenstående problemstilling.